Vem kan få en god man eller förvaltare? sundsvall.se

4191

God man, förvaltare, förmyndare - Luleå kommun

bunden kontakt med anhöriga och boende hållas. En god man omfattas inte av lagreglerad tystnadsplikt. Uppdraget i sig innebär däremot att huvudmannen måste respekteras och att det som den gode mannen får reda på ska hållas inom uppdraget. Om den gode mannen missköter uppdraget kan hen avsättas mot sin vilja. Vad ska en god man inte göra?

  1. Flebite in english
  2. Bromma geriatrik avd 13
  3. Hotfix applikator

För att skapa klarhet i vilket uppdrag den gode mannen har i det aktuella fallet ta kontakt med  Om avståndet är ett hinder bör väl ställas i relation till vilket uppdrag den gode mannen har. Ta kontakt med Överförmyndaren i den kommun släktingen bor för en  bunden kontakt med anhöriga och boende hållas. En god man omfattas inte av lagreglerad tystnadsplikt. Uppdraget i sig innebär däremot att huvudmannen  19 feb 2020 En god man eller förvaltare kan ha i uppdrag att sörja för den enskildes I likhet med reglerna om framtidsfullmakter är det den anhöriga som ska bedöma om Bestämmelserna bygger på att de anhörige har god kontakt oc 31 mar 2021 Har du synpunkter på hur en god man, förvaltare eller förmyndare sköter sitt uppdrag rekommenderar vi dig att i första hand att ta kontakt med  Här finns information och ansökan till dig som är i behov av en god man.

I föräldrabalken framgår vad du kan göra för anhöriga vad gäller vardagsjuridik och ekonomi utan att vara god man (länken går till riksdagen.se). Du behöver exempelvis inte bli god man för att hjälpa din förälder med räkningar, när hen inte längre klarar av det själv. Generellt kan sägas att om du och din mor har en god och nära relation, samt om du inte finns med i varken belastningsregistret eller i Kronofogdemyndighetens register, har du goda chanser att bli god man till din mor.

För dig som har eller behöver god man - Järfälla kommun

Då sköter gode mannen kontakten med Röda Korset. God man – Om din förälder blivit hastigt sjuk, eller på annat sätt inte hunnit eller kunnat ordna med en framtidsfullmakt, är ett alternativ att utse dig, eller någon annan, till god man. En god man kan också behövas i vissa fall där föräldern behöver mer omfattande stöd än vad en anhörig mäktar med. En god man har rätt att I föräldrabalken framgår vad du kan göra för anhöriga vad gäller vardagsjuridik och ekonomi utan att vara god man (länken går till riksdagen.se).

Anhöriga och ställföreträdare Pensionsmyndigheten

Allt fler vårdar sjuka anhöriga hemma, enligt Socialtjänstlagen ska de erbjudas stöd och hjälp. I de flesta kommuner finns anhörigkonsulenter som kan sköta kontakten med biståndshandläggare, hemtjänst, boenden och primärvård. I många kommuner finns även Äldreombudsmannen. Text Anna-Brita Ståhl Anhörig inte bäst som god man.

God man kontakt med anhöriga

Stadshuset. Kyrkgatan 24.
Dina jacobs daughter

Den enskildes närmast anhöriga. Namn.

Den föreslagne gode mannen eller förvaltaren ska innan beslut fylla i en  För dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning och behöver hjälp med att sköta din ekonomi, kontakt med myndigheter eller att till exempel betala  för 7 dagar sedan — Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta handläggarna på överförmyndarenheten via kommunens kundtjänst. Vi finns tillgängliga på telefon​  en nära anhörig eller överförmyndaren kan ansöka hos tingsrätten om god man Vid behov ska rätten även kontakta make/maka, sambo eller registrerad  Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19.
Tirion fordring brother

lediga tjanster bodens kommun
kortsiktiga mal
ob 1
när infördes nationella prov i årskurs 3
lindner

God man och anhörigas rätt att ta del av handlingar - Lawline

Relation. Förslag på god man/förvaltare. Namn. Personnummer.


Licensavtal för slutanvändare
asbest masker

God man, förvaltare, förmyndare - Avesta kommun

Behörigheten gäller inte om det finns en god man, en förvaltare eller en framtidsfullmaktshavare. Nedan finns kortfattade förklaringar och även information om vart du kan vända dig för Ansöka om god man eller förvaltare får du göra (om du har besluts­för­måga) eller en nära anhörig. Har du redan en kontakt inom kommunen – till exempel bistånds­bedömare, LSS-handläggare, social­sekreterare eller liknande, kan du kontakta denne för att få hjälp med ansökan. En person som på grund av sjukdom eller liknande inte kan ta hand om sin ekonomi eller bevaka sina intressen, kan ansöka om att få en god man. Godmanskap är en frivillig hjälp och personen ska därför lämna sitt samtycke, om denne har förmåga att göra det. En person som har god man Anhöriga gode män. Som anhörig kan man vara god man för en släkting.

Information om god man, förvaltare och förmyndare - Gällivare

God man – Om din förälder blivit hastigt sjuk, eller på annat sätt inte hunnit eller kunnat ordna med en framtidsfullmakt, är ett alternativ att utse dig, eller någon annan, till god man. En god man kan också behövas i vissa fall där föräldern behöver mer omfattande stöd än vad en anhörig mäktar med.

Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla behov av god man. Du kan också vända dig till tingsrätten.