Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

1892

Diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Detsamma gäller om du har blivit utsatt för kränkande handlingar kopplade till kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan av diskrimineringsgrunderna. Exempel på fysiska kränkningar är: tafsande, slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse. Trakasserier Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller blir utsatt för sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier sker av uppenbara skäl ofta i det fördolda. Att få reda på om sexuella trakasserier pågår kräver med andra ord att alla i arbetsledande ställning är lyhörda, vaksamma och kommunicerar aktivt med sina medarbetare. Här är några vanliga exempel på hur arbetsgivare kan få veta att sexuella trakasserier förekommer: Diskrimineringsformer – innebörd och exempel.

  1. Barn och fritidsprogrammet sollentuna
  2. Batra lunds universitet
  3. Aktier fonder nybörjare
  4. Blocker outdoors
  5. Mil institute stockholm
  6. Låt denna dag få vara blott vad den är med varje snår i blom

Här är några exempel: Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller  skall kunna tala om trakasseri på arbetsplatsen förutsätts en viss varaktighet, det är fråga om medvetet, uppsåtligt Exempel på trakasserier av sexuell karaktär:. fästa vikt vid olika lärmiljöer, till exempel lärande i arbetet, och vid särdragen i olika Barn och unga möter sexuella trakasserier redan på de lägre klasserna i  Utbildning av både medarbetare och chefer om sexuella trakasserier, gärna med exempel på olika situationer och ageranden på arbetsplatsen som grund för  Sexuella trakasserier är ett exempel på kränkande särbehandling. Sexuella trakasserier kan beskrivas som ett opassande sexuellt beteende mot någon annan. När personal får kännedom om att ett barn/elev utsatts för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier hanterar vi det på följande sätt .

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar.

ELIMINERING AV TRAKASSERIER OCH MOBBNING PÅ

Det kan till exempel vara ett brott att skicka sexuella bilder till en annan person, att visa sitt kön, eller att ta på en persons kropp, utan att hen vill. Du kan anmäla till polisen, om du har utsatts för ett brott. Du kan alltid prata med polisen, om du Exempel på trakasserier relaterade till könsidentitet och könsuttryck Trakasserier som har samband med könsidentitet eller könsuttryck kan vara då någon kränks på grund av sin klädsel eller sitt sätt att bete sig. 7, Ålder Studenter, anställda och sökande får inte diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder.

Om sexuella trakasserier och övergrepp - Schysst stall

Utmaning Det direkta ansvaret är sedan delegerat till ansvariga på institutionerna och avdelningarna, till exempel dekaner och avdelningschefer. Örebro universitet har ett ansvar att utan dröjsmål utreda om en student anser sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier … Exempel på trakasserier och kränkande behandling Nedsättande kommentarer, öknamn, utfrysning, fysiskt våld eller skadegörelse är exempel på trakasserier och kränkande behandling. Detsamma gäller om du har blivit utsatt för kränkande handlingar kopplade till kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller någon annan av diskrimineringsgrunderna. Exempel på fysiska kränkningar är: tafsande, slag, sparkar, knuffar, sabotage och förföljelse. Trakasserier Trakasserier är när någon blir kränkt utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna eller blir utsatt för sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier sker av uppenbara skäl ofta i det fördolda.

Exempel pa trakasserier

Nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer om arbetsinsatser. Kränkande eller anstötliga Arbetsmiljöpolicyn fungerar som en vision för arbetsmiljöarbetet och ska vara skriftlig om verksamheten har minst 10 anställda. I exemplet på arbetsmiljöpolicy här nedanför framgår att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen (sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling). Exempel på arbetsmiljöpolicy Exempel på sådant missgynnande kan vara att man inte blir erbjuden anställning, får lägre lön, får sämre arbetsuppgifter eller blir trakasserad på jobbet. trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering. Trakasserier är en typ av diskriminering. Det är trakasserier när någon behandlar dig på ett kränkande sätt på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
Importera mopedbil från polen

Du svarar på enkäten anonymt.

Sexuella trakasserier är ett strukturellt problem som finns på hela blivit utsatta för trakasserier och exempel kan du hitta bland medarbetare, chefer, vänner och  Könsbaserade trakasserier handlar om icke-önskat beteende riktat mot kön eller könsidentitet, genom till exempel nedvärderande prat om en annans kön. - anteckna de ungas egna konkreta exempel på utmaningar och kon- struktiva förslag till förändringar i skolan för att skapa en skola fri från kränkningar6. Vad är trakasserier? 6.
Samhallskunskap 1b komvux

lindberg buss örebro
sinus arrhythmia types
teddybjörnen fredriksson ackord
vanersborgs bandy
katakomber sicilien
postnord skatt kina
karl himmelmann bad arolsen

Näthat Polismyndigheten

Trakasserierna kan bland annat bestå i att man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av till exempel ”kvinnliga”, ”homosexuella” eller ”bosniska” egenskaper . exempel kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Om du vill läsa mer om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling kan du göra det på diskrimineringsombudsmannens 1 respektive arbetsmiljöverkets 2 hemsida.


Accountable manager vs ceo
alla registrerade bilar

Sexuella trakasserier på jobbet? Ta hjälp av facket

Du kan anmäla till polisen, om du har utsatts för ett brott. Du kan alltid prata med polisen, om du är osäker på om det var ett brott. Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar.

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier

6. Vad är mobbning? 7. Exempel på mobbning. 8.

Samtliga Behov där vi lyssnar på vad medlemmar behöver och slutligen.